no pirmdienas līdz piektdienai 8.00–15.00
Mājas Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Mēs apstrādāsim visu jūsu sniegto personisko informāciju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Personas dati tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, un tik ilgi, cik nepieciešams apstrādei, un datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai izmantot jebkuras citas likumīgās tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Mēs apstrādājam personas datus tikai tad, kad jūs mums tos sniedzat.

Piekrišana un ierobežota izmantošana

Jūs sniedzat mums savus personas un uzņēmuma datus (e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni utt.) pilnīgi brīvprātīgi. Iesniedzot datus un tos apstrādājot, jūs piekrītat arī tam, ka šie dati var tikt vākti, apstrādāti un izmantoti, lai sazinātos ar jums, pārvaldītu jūsu kontaktus, aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, t. i., jo īpaši datu pārziņa IT sistēmas drošības un administrēšanas nolūkos vai iespējamai leģitīmu prasību pret jums īstenošanai, vai tiešās tirgvedības vai citiem jūsu norādītajiem mērķiem. Dati netiks vākti, apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā no atsaukšanas brīža. Personas dati tiks apstrādāti elektroniski ar automatizētiem līdzekļiem vai papīra formātā ar neautomatizētiem līdzekļiem 5 gadus.